10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

38. Procedure voor het meten van het typische energieverbruik (TEC-procedure) — een methode

voor het testen en vergelijken van de energieprestaties van grafische apparaten die zich

concentreert op het typische stroomverbruik van een product tijdens de normale werking over

een representatieve tijdsperiode. Het belangrijkste criterium van de TEC-procedure voor

grafische apparaten is de waarde voor het typische wekelijkse stroomverbruik, gemeten in

kilowattuur (kWh). Gedetailleerde informatie is te vinden in de procedure voor het meten van

het typische energieverbruik in punt D.2.

B. IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN

De ENERGY STAR-specificaties zijn bedoeld voor persoonlijke, bedrijfs- en commerciële

grafische apparatuur, maar niet voor industriële producten (producten die rechtstreeks op driefase-

stroom zijn aangesloten). De eenheden moeten kunnen worden gevoed via een stopcontact of een

datanetwerkverbinding onder de in punt D.4 opgesomde internationale nominale standaard-

spanningen. Om voor het ENERGY STAR-logo in aanmerking te komen moet een grafisch

apparaat zijn gedefinieerd in punt A en moet het voldoen aan een van de in de onderstaande

tabellen 1 en 2 opgenomen productbeschrijvingen.

EU/US/Bijlage C/nl 127

More magazines by this user
Similar magazines