10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Producten die zijn ontworpen om met een DFE van type 2 te werken: Om overeenkomstig

versie 1.1 van de huidige specificaties voor grafische apparatuur in aanmerking te komen voor het

ENERGY STAR-logo dient voor een op of na 1 juli 2009 geproduceerd grafisch apparaat dat wordt

verkocht met een DFE van type 2 het energieverbruik van de DFE in de klaarstand te worden

afgetrokken van het totale TEC-resultaat van het product of buiten beschouwing te worden gelaten

bij de meeting van de slaap- en stand-by voor OM-producten. In punt C.1 wordt nader omschreven

hoe de TEC-waarden voor DFE's voor TEC-producten moeten worden bepaald, terwijl in C.2 wordt

toegelicht hoe de DFE's moeten worden afgetrokken van het slaap- en stand-byniveau.

Het EPA en de Europese Commissie streven ernaar dat, waar mogelijk, het verbruik van de DFE

(van type 1 of 2) bij TEC- en OM-metingen buiten beschouwing wordt gelaten of afgetrokken van

de gemeten waarden.

Producten die worden verkocht met een aanvullende draadloze handset: Om in aanmerking te

komen voor het ENERGY STAR-logo, moeten faxen of MFA's met faxfunctionaliteit die op of na

1 juli 2009 zijn geproduceerd en worden verkocht met aanvullende draadloze handsets gebruik

maken van een handset met het ENERGY STAR-logo, of van een handset die voldoet aan de

ENERGY STAR-specificatie voor telefonie op de datum waarop volgens de ENERGY STAR-

testmethode wordt vastgesteld dat het grafische product in aanmerking komt voor het ENERGY

STAR-logo. De ENERGY STAR-specificatie en testmethode voor telefonieproducten zijn te vinden

op www.energystar.gov/products.

EU/US/Bijlage C/nl 134

More magazines by this user
Similar magazines