10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

d) gegevens over bestaande generieke technologieën die kosteneffectieve energiebesparingen

mogelijk zouden maken zonder de productprestaties nadelig te beïnvloeden; informatie over

het geraamde aantal productmodellen die aan de voorgestelde specificaties zouden voldoen en

over het marktaandeel dat deze naar schatting vertegenwoordigen;

e) informatie over de standpunten van de industriegroepen waarvoor de voorgestelde wijziging

gevolgen kan hebben; en

f) een voorstel voor de datum van inwerkingtreding van de nieuwe specificaties, rekening

houdend met de levenscyclus van de producten en de productieschema's.

2. Voorgestelde wijzigingen van bijlage C die door beide beheersinstanties worden goed-

gekeurd, worden van kracht op een door de beheersinstanties overeengekomen datum.

EU/US/nl 16

More magazines by this user
Similar magazines