10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

1. ENERGY STAR-criteria - TEC-procedure

Om in aanmerking te komen voor het ENERGY STAR-logo, mag de verkregen TEC-waarde voor

de in punt B, tabel 1, opgesomde grafische apparatuur niet hoger zijn dan de overeenkomstige

grenzen hieronder.

Voor grafische producten met een DFE van type 2 wordt het energieverbruik van de DFE, als

berekend in het onderstaande voorbeeld, buiten beschouwing gelaten bij de vergelijking van de

gemeten TEC-waarde met de hieronder vermelde grenswaarden. De DFE mag geen invloed hebben

op het vermogen van het grafische product om over te schakelen op een energiezuiniger stand. Het

energieverbruik van de DFE mag buiten beschouwing worden gelaten indien de DFE voldoet aan de

definitie onder punt A.32 en het een afzonderlijke verwerkingseenheid betreft waarmee via het

netwerk activiteiten in gang kunnen worden gezet.

Voorbeeld: het totale TEC-resultaat van een printer is 24,5 kWh/week en zijn interne DFE verbruikt

in de klaarstand 50 W. 5 W x 168 uur/week = 8,4 kWh/week, dat vervolgens wordt afgetrokken van

de TEC-waarde die uit de test komt: 24,5 kWh/week - 8,4 kWh/week = 16,1 kWh/week. Die

16,1 kWh/week wordt vergeleken met de onderstaande grenswaarden.

EU/US/Bijlage C/nl 136

More magazines by this user
Similar magazines