10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2. ENERGY STAR-criteria - OM-procedure

Om in aanmerking te komen voor het ENERGY STAR-logo, mogen de waarden voor het energie-

verbruik van de hierboven in punt C, tabel 2, genoemde grafische apparatuur niet hoger zijn dan de

overeenkomstige grenswaarden hieronder. Voor producten die in de klaarstand voldoen aan de

energieverbruiksvereiste voor de slaapstand, geldt dat er geen verdere energiebeperkingen vereist

zijn om aan het slaapstandgrenswaarde te voldoen. Daarnaast geldt voor producten die in de

klaarstand of slaapstand voldoen aan de energieverbruiksvereisten voor de stand-by-stand, dat er

geen verdere automatische energiebeperkingen vereist zijn om in aanmerking te komen voor het

ENERGY STAR-logo.

Voor grafische producten met een functioneel geïntegreerde DFE die voor zijn stroomvoorziening

afhankelijk is van het grafische product, geldt dat het energieverbruik van de DFE buiten

beschouwing moet worden gelaten als het gemeten energieverbruik in de slaapstand wordt

vergeleken met het energieverbruik van de afdrukengine plus de onderstaande marges voor

functionele toevoegingen en bij de vergelijking van de gemeten stand-by-waarden met de

onderstaande stand-by-waarden. De DFE mag geen invloed hebben op het vermogen van het

grafische product om over te schakelen op een energiezuiniger stand. Het energieverbruik van de

DFE mag buiten beschouwing worden gelaten indien de DFE voldoet aan de definitie onder

punt A.32 en het een afzonderlijke verwerkingseenheid betreft waarmee via het netwerk activiteiten

in gang kunnen worden gezet.

EU/US/Bijlage C/nl 139

More magazines by this user
Similar magazines