10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Vereisten voor de verstekwaarde voor de inschakelvertraging: Om in aanmerking te komen voor het

ENERGY STAR-logo, moeten de instellingen van OM-producten zoals ingeschakeld bij de

levering van het product voldoen aan de vereisten voor de verstekwaarde voor de inschakel-

vertraging die voor elk producttype zijn opgenomen in de tabellen A tot en met C hieronder.

Daarnaast moeten alle OM-producten worden geleverd met een maximale ingebouwde verstek-

waarde voor de inschakelvertraging van ten hoogste vier uur, die uitsluitend door de fabrikant kan

worden gewijzigd. Deze maximale ingebouwde verstekwaarde voor de inschakelvertraging kan niet

worden beïnvloed door de gebruiker en wordt gekenmerkt door het feit dat deze niet kan worden

gewijzigd zonder fysieke wijzigingen aan te brengen in het product. De instellingen voor de

verstekwaarde voor de inschakelvertraging in de tabellen A tot en met C kunnen wel door de

gebruiker worden gewijzigd.

Tabel A

Maximale verstekwaarde inschakelvertraging slaapstand voor klein- en

standaardformaat OM-producten, exclusief frankeerapparaten, in minuten

Monochrome

productsnelheid

(apm) Faxen MFA's Printers Scanners

0 – 10 5 15 5 15

11 – 20 5 30 15 15

21 – 30 5 60 30 15

31 – 50 5 60 60 15

51 + 5 60 60 15

EU/US/Bijlage C/nl 140

More magazines by this user
Similar magazines