10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Stand-by-vereisten: Om in aanmerking te komen voor het ENERGY STAR-logo, moeten OM-

producten voldoen aan de energiegrenswaarden voor de stand-by-stand dat voor elk producttype is

opgenomen in tabel D.

Tabel D

Maximale energieniveaus in de stand-by-stand voor OM-producten,

in watt

Producttype Stand-by-stand (Watt)

Alle OM-producten 1

De criteria in de OM-tabellen 1 tot en met 8 hieronder hebben betrekking op de afdrukengine van

het product. Aangezien te verwachten valt dat er producten zullen worden geleverd die een of meer

extra functies hebben bovenop die van een basisafdrukengine, dienen de overeenkomstige marges

hieronder te worden opgeteld bij de criteria voor de afdrukengine in de slaapstand. Om vast te

stellen of een product in aanmerking komt voor het ENERGY STAR-logo, moet uitgegaan worden

van de totale waarde voor het basisproduct, met inbegrip van de bijbehorende "functionele

toevoegingen". Fabrikanten mogen ten hoogste drie primaire functionele toevoegingen toepassen op

elk productmodel, maar mogen alle secundaire toevoegingen die aanwezig zijn toepassen (waarbij

als er sprake is van meer dan drie primaire toevoegingen de overige toevoegingen worden

beschouwd als secundaire toevoegingen). Een voorbeeld van deze methode wordt hieronder

gegeven:

EU/US/Bijlage C/nl 142

More magazines by this user
Similar magazines