10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Voorbeeld: Neem een standaardformaat inkjetprinter met een USB 2.0-aansluiting en een geheugen-

kaartaansluiting. Ervan uitgaande dat de USB-verbinding tijdens de test als primaire interface wordt

gebruikt, geldt voor het printermodel een marge voor functionele toevoegingen van 0,5 W voor

USB en 0,1 voor de geheugenkaartlezer, dus een totale marge van 0,6 W voor de functionele

toevoegingen. Aangezien in OM-tabel 2 voor de afdrukengine een slaapstandcriterium van 1,4 W is

opgenomen, moet de fabrikant om vast te stellen of de printer in aanmerking komt voor het

ENERGY STAR-logo, het slaapstandcriterium voor de afdrukengine optellen bij de geldende

marges voor functionele toevoegingen om het maximale energieverbruik te bepalen dat voor het

basisproduct is toegestaan: 1,4 W + 0,6 W. Indien het gemeten energieverbruik van de printer in de

slaapstand 2,0 W of minder is, dan voldoet de printer aan het slaapstandcriterium voor het

ENERGY STAR-logo.

EU/US/Bijlage C/nl 143

More magazines by this user
Similar magazines