10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Tabel 3

In aanmerking komende producten — functionele toevoegingen OM

Soort Details Marge functionele toevoeging

(W)

Primair Secundair

Het interne geheugen van het grafische product voor gegevensopslag. Deze

toevoeging is van toepassing op iedere grootte interne geheugencapaciteit en

moet dienovereenkomstig worden aangepast. Bijvoorbeeld, een product met

2,5 GB geheugen zou een marge van 2,5 W krijgen, en een product met 0,5 GB

zou een marge van 0,5 W krijgen.

Capaciteit voeding (PS – Power Supply),

volgens PS-uitgangsvermogen (OR - Output

Rating)

Noot: Deze toevoeging is alleen van

toepassing op producten die onder de

OM-tabellen 2 en 6 vallen.

EU/US/Bijlage C/nl 146

- Voor PSOR >

10 W,

0,02 x (PSOR –

10 W)

Deze toevoeging is alleen van toepassing op producten die onder de

OM-tabellen 2 en 6 vallen. De marge wordt bepaald aan de hand van de door de

fabrikant van het voedingssysteem opgegeven nominale waarde van het

afgegeven gelijkstroomvermogen van de interne of externe voeding. (De marge

is geen gemeten waarde). Bijvoorbeeld, een product dat bij een spanning van

12 V een nominale stroom van 3 A levert, heeft een PSOR van 36 W en zou een

marge krijgen van 0,02 x (36–10) = 0,02 x 26 = 0,52 W. Voor voedingssystemen

die meer dan één spanning afgeven, wordt de som van alle spanningswaarden

gebruikt, tenzij de specificaties een lagere nominale limiet vermelden.

Bijvoorbeeld, een voeding die bij een spanning van 24 V een stroom levert van

3 A en bij een spanning van 5 V een stroom levert van 1,5 A, heeft een totale

PSOR van (3 x 24) + (1,5 x 5) = 79,5 W, en een marge van 1,39 W.

More magazines by this user
Similar magazines