10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

3. Efficiëntienormen voor DFE

De volgende efficiëntienormen geldt voor Digitale Front End-apparatuur als bedoeld in deel A van

deze specificaties.

Eisen inzake de Efficiëntie van de voeding

DFE van type 1 met een interne voeding voor wisselstroom-wisselstroom en wisselstroom-

gelijkstroom. Een DFE die voor zijn gelijkstroomvoeding gebruik maakt van een eigen voeding

voor wisselstroom-wisselstroom en wisselstroom-gelijkstroom: ten minste 80% efficiëntie bij 20%,

50% en 100% van het nominaal vermogen en een vermogen > 0,9 bij 100% van het nominaal

vermogen.

DFE van type 1 met een externe voeding: Een DFE die wordt gevoed door middel van een externe

voeding (overeenkomstig de voorschriften van het ENERGY STAR V2.0-programma voor externe

voedingen voor wisselstroom-wisselstroom en wisselstroom-gelijkstroom) moet voldoen aan de

ENERGY STAR-specificaties en voldoen aan de richtsnoeren van het ENERGY STAR V2.0-

programma inzake de efficiëntieniveaus in onbelaste stand en in de actieve werkstand voor externe

voedingen voor wisselstroom-wisselstroom en wisselstroom-gelijkstroom. De ENERGY STAR-

specificaties en de lijst van gekwalificeerde producten staan op:

www.energystar.gov/powersupplies.

EU/US/Bijlage C/nl 151

More magazines by this user
Similar magazines