10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Testprocedures

De fabrikanten worden geacht de modellen die aan de ENERGY STAR-richtsnoeren voldoen, te

testen en zelf te certificeren.

• De partners stemmen ermee in om de tests te verrichten volgens de hierna in tabel 4 vermelde

toepasselijke testprocedures.

• De testresultaten voor de in aanmerking komende producten moeten worden medegedeeld aan

het EPA of de Europese Commissie, naargelang van het geval.

Verder gelden de volgende test- en rapportage-eisen

Modellen die kunnen werken op meerdere spannings-/frequentiecombinaties: De fabrikanten

moeteen het testen van hun producten afstemmen op de markt(en) waar de modellen in de handel

gebracht en gepromoot zullen worden als producten die voldoen aan de ENERGY STAR-

richtsnoeren. Het EPA en zijn ENERGY STAR-landenpartners hebben overeenstemming bereikt

over een tabel met drie spannings-/frequentiecombinaties voor testdoeleinden. Zie punt D.4 voor de

internationale spannings-/frequentiecombinaties voor elke markt.

EU/US/Bijlage C/nl 152

More magazines by this user
Similar magazines