10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Voor producten die op meerdere internationale markten als ENERGY STAR worden verkocht en

derhalve met meerdere invoerspanningen worden getest, geldt dat de fabrikant het vereiste

stroomverbruik of de vereiste efficiëntiewaarden moet testen en rapporteren voor alle relevante

spannings-/frequentiecombinaties. Zo moet een fabrikant die hetzelfde model in de Verenigde

Staten en Europa aanbiedt, metingen uitvoeren, aan de respectieve specificaties voldoen, en de

respectieve testwaarden rapporteren bij zowel 115 V/60 Hz als bij 230 V/50 Hz opdat het model in

beide markten voor het ENERGY STAR-logo in aanmerking zou komen. Indien een model slechts

bij één spannings-/frequentiecombinatie voldoet aan de ENERGY STAR-richtsnoeren (bijvoorbeeld

115 V/60 Hz), dan mag het alleen als ENERGY STAR worden gekwalificeerd en gepromoot in die

regio's waar de geteste spannings-/frequentiecombinatie wordt gebruikt (bijvoorbeeld Noord-

Amerika en Taiwan).

Tabel 4

Testprocedure voor een DFE van type 1

Norm van de specificatie Testprotocol Bron

Interne voeding

(IPS)

Efficiëntie voeding Externe voeding

(EPS) ENERGY

STAR-test

EU/US/Bijlage C/nl 153

IPS:

http://efficientpowersupplies.epri.com/

EPS:

www.energystar.gov/powersupplies/

More magazines by this user
Similar magazines