10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Wanneer een product in meerdere configuraties als familie of serie modellen in de handel wordt

gebracht, kan worden volstaan met het testen van de zwaarste configuratie uit de serie en is het niet

nodig om over elk model afzonderlijk te rapporteren. Als een fabrikant een modelreeks indient,

blijft hij aansprakelijk voor eventuele klachten over de grafische producten daarin, ook die welke

niet zijn getest of waarvoor geen gegevens zijn gerapporteerd.

Voorbeeld: de modellen A en B zijn identiek; het enige verschil is dat model A wordt geleverd met

een bedrade interface > 500 MHz, en model B wordt geleverd met een bedrade interface

< 500 MHz. Als de test van model A uitwijst dat het voldoet aan de ENERGY STAR-normen, kan

de fabrikant volstaan met het rapporteren van de testgegevens voor model A. Deze gegevens gelden

dan tevens voor model B.

Als een product wordt gevoed door het lichtnet of via USB, IEEE1394, Power-over-Ethernet, een

telefoonsysteem of een ander middel dan wel een combinatie van middelen, moet bij de kwalificatie

worden gekeken naar de nettowaarde van het wisselstroomvermogen dat het product verbruikt

(rekening houdend met verliezen wegens het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom, overeen-

komstig de OM-testprocedure).

EU/US/Bijlage C/nl 155

More magazines by this user
Similar magazines