10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

1. Verder gelden de volgende test- en rapportage-eisen

Aantal voor de test vereiste eenheden

De fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger test slechts één exemplaar van een model.

a) Voor de in punt B, tabel 1, van deze specificaties genoemde producten geldt dat, als de eerste

test uitwijst dat de waarden voor het typische stroomverbruik voldoen aan de criteria voor

erkenning maar daarvan maximaal 10% afwijken, één extra exemplaar van hetzelfde model

moet worden getest. De fabrikant dient de waarden voor beide exemplaren te rapporteren. Het

model komt in aanmerking voor het ENERGY STAR-logo, als beide exemplaren voldoen aan

de ENERGY STAR-specificatie.

b) Voor de in punt B, tabel 2, van deze specificaties genoemde producten geldt dat, als de eerste

test uitwijst dat de resultaten van de OM-testprocedure voldoen aan de kwalificatiecriteria

maar daarvan in één of meer van de opgegeven bedrijfsstanden voor dat producttype

maximaal 15% afwijken, nog twee exemplaren moeten worden getest. Het model komt in

aanmerking voor het ENERGY STAR-logo, als alle drie de geteste exemplaren voldoen aan

de ENERGY STAR-specificatie.

EU/US/Bijlage C/nl 156

More magazines by this user
Similar magazines