10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Indiening van gegevens over erkende producten bij het EPA of de Europese Commissie, al

naargelang van toepassing

Partners worden geacht de productmodellen die aan de ENERGY STAR-richtsnoeren voldoen zelf

te certificeren en de informatie hierover in te dienen bij het EPA of de Europese Commissie, al

naargelang van toepassing. De te vermelden informatie voor producten zal spoedig na de publicatie

van de definitieve specificaties bekend worden gemaakt. Daarnaast moeten partners bij het EPA of

de Europese Commissie, al naargelang van toepassing, fragmenten uit de productdocumentatie

indienen waarin de aanbevolen verstekwaarden voor de inschakelvertraging van de energie-

besparingsstanden worden uitgelegd aan consumenten. Doel van deze eis is te tonen dat producten

worden getest zoals ze worden geleverd en zoals wordt aanbevolen ze te gebruiken.

Modellen die kunnen werken op meerdere spannings-/frequentiecombinaties

De fabrikanten moeten het testen van hun producten afstemmen op de markt(en) waar de modellen

in de handel gebracht en gepromoot zullen worden als producten die voldoen aan de ENERGY

STAR-richtsnoeren. Het EPA, de Europese Commissie en hun ENERGY STAR-landenpartners

hebben overeenstemming bereikt over een tabel met drie spannings-/frequentiecombinaties voor

testdoeleinden. Zie de testvoorwaarden voor grafische producten voor gegevens over de inter-

nationale spannings-/frequentiecombinaties en papierformaten voor elke markt.

EU/US/Bijlage C/nl 157

More magazines by this user
Similar magazines