10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Automatische uitschakelvoorziening en netwerkfunctie

De configuratie van het product dient overeen te stemmen met de configuratie bij levering en de

voor gebruik aanbevolen instellingen, met name voor belangrijke parameters als de verstekwaarden

voor de inschakelvertraging van het energiebeheer en de resolutie (behalve als hieronder gespeci-

ficeerd). Alle gegevens van de fabrikant over de aanbevolen waarden voor inschakelvertraging, met

inbegrip van de waarden die worden genoemd in handleidingen, op websites en door installatie-

medewerkers, moeten overeenstemmen met de configuratie bij levering. Als een printer, digitaal

stencilapparaat of MFA met afdrukfunctie of fax een automatische uitschakelfunctie heeft die bij

levering is ingeschakeld, moet deze functie voorafgaand aan de test worden uitgeschakeld. Printers

en MFA's die bij levering 1 over een netwerkaansluiting beschikken, moeten op een netwerk worden

aangesloten. Het type netwerkaansluiting (of een andere datapoort, als het apparaat niet in een

netwerk kan worden opgenomen) kan naar eigen inzicht door de fabrikant worden bepaald en het

gebruikte type dient te worden vermeld. Afdruktaken voor de test kunnen worden verzonden over

niet in het netwerk opgenomen aansluitingen (bijvoorbeeld USB), ook voor apparaten die op een

netwerk zijn aangesloten.

Productconfiguratie

De papierbron en nabewerkingseenheden dienen aanwezig te zijn en te worden geconfigureerd

volgens de standaardspecificaties van de fabrikant. De fabrikant is voor de uitvoering van deze tests

echter vrij in de keuze van deze apparatuur (iedere willekeurige papierbron kan bijvoorbeeld

worden gebruikt). Eventuele vochtbestrijdingsfuncties mogen worden uitgeschakeld, voor zover ze

door de gebruiker kunnen worden ingesteld. Alle hardware die deel uitmaakt van het model en is

bedoeld om door de gebruiker te worden geïnstalleerd of gemonteerd (bijvoorbeeld voor het

papier), moet voorafgaand aan deze test worden geïnstalleerd.

1 Het type netwerkaansluiting dient te worden gerapporteerd. Gebruikelijk zijn Ethernet, 802.11

en Bluetooth. Gebruikelijke typen van niet in een netwerk opgenomen dataverbindingen zijn

USB, serie en parallel.

EU/US/Bijlage C/nl 160

More magazines by this user
Similar magazines