10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

iii) Bereken het aantal afbeeldingen per taak door het aantal afbeeldingen per dag te delen door

het aantal taken per dag. Rond de uitkomst naar beneden af op het dichtstbijzijnde gehele

getal. Zo moet een aantal van 15,8 naar beneden worden afgerond op 15 afbeeldingen per

taak, en niet naar boven op 16 afbeeldingen per taak.

Voor kopieerapparaten die minder dan 20 apm verwerken, moet voor elke benodigde

afbeelding één origineel worden gebruikt. Voor taken met grote aantallen afbeeldingen, zoals

in het geval van apparatuur met een snelheid van meer dan 20 apm, kan het onmogelijk zijn

om te voldoen aan het aantal benodigde afbeeldingen, vooral indien de documentinvoer een

beperkte capaciteit heeft. Daarom is het voor deze apparatuur toegestaan om meerdere

kopieën van elk origineel te maken, zolang het aantal originelen ten minste tien bedraagt. Het

gevolg kan zijn dat er meer afbeeldingen worden gemaakt dan nodig zijn. Bijvoorbeeld: voor

een apparaat met een snelheid van 50 apm dat 39 afbeeldingen per taak moet maken, kan de

test worden uitgevoerd met vier kopieën van tien originelen of drie kopieën van 13 originelen.

d) Meetprocedure

Een gewone stopwatch die de tijd op 1 seconde nauwkeurig meet, volstaat. Alle energieresultaten

moeten worden genoteerd in wattuur (Wh). Alle tijdmetingen moeten worden genoteerd in

seconden of minuten. Verwijzingen naar de nulstand van de meter betreffen de "Wh"-waarde van de

meter. In de Tabellen 6 en 7 worden de stappen van de TEC-procedure beschreven.

EU/US/Bijlage C/nl 163

More magazines by this user
Similar magazines