10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Tabel 6

TEC-procedure — printers, digitale stencilapparaten en multifunctionele apparaten (MFA's)

Stap Oorspronkelijke

staat

met printmogelijkheid, en faxmachines

Actie Gegevensopslag

(aan het

eind van

5 Slaapstand Zet meter en timer op nul. Print één

taak per takentabel. Registreer tijd

tot eerste vel uit apparaat komt.

Wacht tot timer aangeeft dat er

15 minuten zijn verstreken.

6 Klaarstand Herhaal stap 5

7 Klaarstand Herhaal stap 5 (zonder Actief

tijdmeting).

8 Klaarstand Herhaal stap 5 (zonder Actief

tijdmeting).

9 Klaarstand Zet meter en timer op nul. Wacht tot

meter en/of apparaat aangeeft dat

apparaat zijn laatste slaapstand is

ingegaan

EU/US/Bijlage C/nl 166

de stap)

Taak 1

energie

Actief 1

tijd

Mogelijke

gemeten staten

Herstellen,

Actief,

Klaarstand,

Slaapstand

Energie Hetzelfde als

taak 2

Tijd

actief 2

hierboven

Energie Hetzelfde als

taak 3 hierboven

Energie Hetzelfde als

taak 4 hierboven

Eindtijd Klaarstand,

Slaapstand

Eindenergie

More magazines by this user
Similar magazines