10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Stap 6 – Bij een apparaat dat geleverd wordt met korte verstekwaarden voor de inschakelvertraging

kan stap 6-8 wellicht beginnen vanuit de slaapstand.

Stap 9 – Apparaten kunnen zijn voorzien van verschillende slaapstanden, zodat alle slaapstanden

binnen de eindperiode vallen, behalve de laatste slaapstand.

Alle beelden dienen afzonderlijk te worden verzonden; zij mogen alle deel uitmaken van één en

hetzelfde document, maar mogen in het document niet gespecificeerd worden als meervoudige

kopieën van één oorspronkelijke afbeelding (tenzij het apparaat een digitaal stencilapparaat is, als

gespecificeerd in punt D.2, onder b).

Bij faxapparaten, die gebruik maken van slechts één afbeelding per taak, dient de pagina in de

feeder te worden ingevoerd om een 'gelegenheidskopie' te maken, en kan deze in de document-

invoer worden geplaatst voordat de test begint. Het apparaat hoeft niet te worden aangesloten op

een telefoonlijn, tenzij deze noodzakelijk is om de test te kunnen uitvoeren. Als het faxapparaat

bijvoorbeeld geen kopieermogelijkheid heeft, dan dient de taak die in stap 2 wordt uitgevoerd via

een telefoonlijn te worden verzonden. Bij faxapparaten zonder documentinvoer dient de pagina op

de plaat te worden gelegd.

EU/US/Bijlage C/nl 168

More magazines by this user
Similar magazines