10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Tabel 7

TEC-procedure — kopieerapparaten, digitale stencilapparaten en MFA's zonder printfunctie

Stap Oorspronke-

Actie Gegevens- Mogelijke

lijke staat

opslag (aan

het eind van

de stap)

gemeten staten

5 Slaapstand Zet meter en timer op nul. Kopieer Taak 1 Herstellen,

één taak per takentabel. Registreer energie Actief,

tijd tot eerste vel uit apparaat Actief 1- Klaarstand,

komt. Wacht tot timer aangeeft dat tijd Slaapstand,

er 15 minuten zijn verstreken.

Auto-off

6 Klaarstand Herhaal stap 5.

Energie Hetzelfde als

taak 2

Actief 2-

hierboven

7 Klaarstand Herhaal stap 5 (zonder Actief

tijdmeting).

8 Klaarstand Herhaal stap 5 (zonder Actief

tijdmeting).

9 Klaarstand Zet meter en timer op nul. Wacht

tot meter en/of apparaat aangeeft

dat apparaat Auto-off-stand is

ingegaan.

10 Auto-off Zet meter op nul; wacht testperiode

(vijf minuten of meer).

EU/US/Bijlage C/nl 170

tijd

Energie

taak 3

Energie

taak 4

Eindenergie

Eindtijd

Energie

Auto-off

Hetzelfde als

hierboven

Hetzelfde als

hierboven

Klaarstand,

Slaapstand

Auto-off

More magazines by this user
Similar magazines