10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

- Stap 5 – De periode van 15 minuten begint te lopen vanaf het moment dat opdracht tot de taak

wordt gegeven. Om via deze testprocedure te kunnen worden beoordeeld, moeten apparaten

de taak zoals aangegeven in de takentabel binnen een taakinterval van 15 minuten kunnen

uitvoeren.

- Stap 6 – Een apparaat dat is voorzien van korte verstekwaarden voor de inschakelvertraging

kan stap 6-8 wellicht beginnen vanuit de slaapstand of auto-off.

- Stap 9 – Indien het apparaat reeds voor het begin van stap 9 in de auto-off-stand is gegaan,

bedragen de waarden voor eindenergie en eindtijd nul.

- Stap 10 – Het testinterval voor auto-off kan worden verlengd om de nauwkeurigheid te

verhogen.

Voor aanvang van de test kunnen originelen ook in de documentinvoer worden geplaatst. Apparaten

zonder documentinvoer kunnen alle kopieën maken van één enkel origineel dat op de plaat is

gelegd.

iii) Aanvullende metingen voor producten met een digitale front-end (DFE)

Deze stap is alleen van toepassing op producten die over een DFE beschikken zoals omschreven in

punt A.32.

EU/US/Bijlage C/nl 172

More magazines by this user
Similar magazines