10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Indien de DFE over een afzonderlijk netvoedingssnoer beschikt, moet de energie van uitsluitend de

DFE gedurende vijf minuten worden gemeten, terwijl het apparaat in de klaarstand staat. Hierbij

maakt het niet uit of het snoer en de controleapparatuur intern of extern zijn aangebracht. Het

apparaat dient te worden aangesloten op een netwerk indien deze mogelijkheid aanwezig is.

Indien de DFE niet over een afzonderlijk netvoedingssnoer beschikt, geeft de fabrikant de vereiste

wisselstroom voor de DFE aan als het apparaat als geheel in de klaarstand staat. Doorgaans zal dit

gebeuren door onmiddellijk een vermogensmeting uit te voeren van de gelijkstroomtoevoer naar de

DFE en de stroomtoevoer te verhogen om het verlies in de energietoevoer te compenseren.

e) Berekeningsmethoden

De TEC-waarde toont aannamen over hoeveel uur per dag het apparaat in gebruik is, het gebruiks-

patroon gedurende die uren en de verstekwaarde voor de inschakelvertraging die het apparaat

gebruikt om over te schakelen naar lagere energiestanden. Alle elektriciteitsmetingen worden

verricht op basis van geaccumuleerde energie in een bepaald tijdsbestek, wat vervolgens wordt

omgerekend door het totaal te delen door de lengte van de periode.

EU/US/Bijlage C/nl 173

More magazines by this user
Similar magazines