10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Bij de berekeningsmethode voor kopieerapparaten, digitale stencilapparaten en MFA's zonder

printmogelijkheid worden eveneens de volgende drie vergelijkingen toegepast:

Energie auto-off per dag = [24 uur – ((Taken per dag/4) + (eindtijd × 2))] × energie auto-off

Energie per dag = energie per taak per dag + (2 × eindenergie) + energie auto-off per dag

TEC = (energie per dag × 5) + (energie auto-off × 48)

De specificaties van de meetapparatuur en de marges die bij iedere meting worden gehanteerd,

moeten worden gerapporteerd. De metingen dienen dusdanig te worden verricht dat de totale

foutmarge van de TEC-waarde niet meer dan 5% bedraagt. In gevallen waarin de foutmarge minder

dan 5% bedraagt, hoeft de nauwkeurigheid niet te worden gemeld. Indien de foutmarge de 5%

benadert, dienen fabrikanten maatregelen te treffen om de marge binnen de 5%-grens te brengen.

f) Referenties

ISO/IEC 10561:1999. Information technology — Office equipment — Printing devices — Method

for measuring throughput — Class 1 and Class 2 printers (Informatietechnologie - Kantoor-

uitrusting - Printers - Methode voor het meten van de afdruksnelheid – Printers van klasse 1 en 2).

EU/US/Bijlage C/nl 175

More magazines by this user
Similar magazines