10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Figuur 3

Een doorsnee dag

Figuur 3 toont een schematisch voorbeeld van een kopieerapparaat met een afdruksnelheid van acht

afbeeldingen per minuut dat 's morgens vier taken uitvoert, 's middags vier taken uitvoert, twee

'slotperiodes' kent en een Auto-off stand voor de rest van de werkdag en het gehele weekend.

Aangenomen wordt dat er sprake is van een 'lunchtijd', maar dat wordt niet expliciet vermeld. De

figuur is niet op schaal getekend. Zoals afgebeeld, worden de taken steeds 15 minuten na elkaar en

in twee clusters uitgevoerd. Er zijn steeds twee volledige "eindperioden", ongeacht de lengte van

deze perioden. Bij printers, digitale stencilapparaten en multifunctionele apparaten met print-

mogelijkheid, en faxapparaten wordt veeleer uitgegaan van de slaapstand dan van de auto-off-stand,

maar zij worden voor het overige hetzelfde behandeld als kopieerapparaten.

3. Testprocedure Operationele Modus (OM-procedure)

a) Relevante producttypes: De OM-procedure is bedoeld voor het meten van producten als

omschreven in punt B, tabel 2.

EU/US/Bijlage C/nl 180

More magazines by this user
Similar magazines