10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

) Testparameters

In deze paragraaf worden de parameters omschreven die worden gehanteerd bij het meten van het

energieverbruik van een product volgens de OM-procedure.

Netwerkconnectiviteit

Apparaten die standaard 1 op een netwerk kunnen worden aangesloten dienen tijdens de testperiode

op minimaal één netwerk te worden aangesloten. De fabrikant bepaalt welk type netwerkverbinding

actief is, en er wordt gemeld welk type is gebruikt.

Het apparaat mag geen stroom ontvangen via de netwerkverbinding (bijvoorbeeld via Ethernet,

USB, USB PlusPower of IEEE 1394), tenzij dat de enige stroomtoevoer is voor het product in

kwestie (bijvoorbeeld omdat er geen wisselstroomvoorziening aanwezig is).

1 Het type netwerkaansluiting dient te worden gerapporteerd. Gebruikelijk zijn Ethernet,

WiFi (802.11) en Bluetooth. Gebruikelijke typen van (niet in een netwerk opgenomen)

dataverbindingen zijn USB, serie en parallel.

EU/US/Bijlage C/nl 181

More magazines by this user
Similar magazines