10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Snelheid

Wanneer er vermogensmetingen worden verricht volgens deze testprocedure moet het apparaat

afbeeldingen produceren met een snelheid die overeenkomt met de door de fabrikant opgegeven

standaard verstekinstelwaarden. Wat echter dient te worden aangehouden voor rapportage-

doeleinden is het maximale enkelvoudige toerental dat de fabrikant opgeeft voor het maken van

monochrome afbeeldingen op papier van standaardformaat.

c) Stroommetingsmethode

Alle vermogensmetingen dienen te worden verricht in overeenstemming met IEC 62301, met de

volgende uitzonderingen:

Zie punt D.4, "Testvoorwaarden en testapparatuur voor ENERGY STAR-conforme grafische

producten", om te bepalen welke spannings-/frequentiecombinaties tijdens het testen moeten

worden gebruikt.

De vereiste ten aanzien van de totale harmonische vervorming waaraan tijdens het testen voldaan

moet worden, is stringenter dan de eis van IEC 62301.

De nauwkeurigheidsvereiste voor deze OM-procedure bedraagt 2% voor alle metingen, behalve

voor de energie van de klaarstand. De nauwkeurigheidsvereiste voor het meten van het stroom-

verbruik in de klaarstand bedraagt 5%, zoals voorgeschreven in punt D.4. Het cijfer van 2% stemt

overeen met IEC 62301, hoewel dit percentage in de IEC-standaard als betrouwbaarheidsgraad

wordt genoemd.

EU/US/Bijlage C/nl 183

More magazines by this user
Similar magazines