10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Bij producten die op batterijen werken als zij niet zijn aangesloten op het stroomnet dient de batterij

in het apparaat te blijven voor de test. Tijdens de test mag de batterij echter niet actief worden

opgeladen, maar slechts worden bijgeladen (de batterij dient voor aanvang van de test volledig te

zijn opgeladen).

Producten met een externe stroomvoorziening worden getest met het product dat is aangesloten op

de externe stroomvoorziening.

Producten met een standaard lage-spanning-gelijkstroomvoorziening (bijvoorbeeld USB, USB

PlusEnergie, IEEE 1394 en Power Over Ethernet) maken gebruik van een geschikte op wissel-

stroom werkende gelijkstroombron. Het energieverbruik van deze op wisselstroom werkende bron

wordt gemeten en gerapporteerd voor de te testen grafische apparatuur. Voor grafische apparatuur

met een stroomvoorziening via USB zal gebruik worden gemaakt van een powered hub die alleen

de te testen grafische apparatuur van stroom voorziet. Wat betreft grafische apparatuur met een

stroomvoorziening via Power Over Ethernet of USB PlusPower is het aanvaardbaar om de stroom-

verdelingsinstallatie te meten met en zonder aangesloten grafische apparatuur, en het verschil

daartussen te gebruiken als het energieverbruik van het product. De fabrikant dient te bevestigen dat

dit een behoorlijke weergave is van het gelijkstroomverbruik van het apparaat, inclusief een

inefficiëntiemarge voor de energietoevoer en -distributie.

EU/US/Bijlage C/nl 184

More magazines by this user
Similar magazines