10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

d) Meetprocedure

Een gewone stopwatch die de tijd op 1 seconde nauwkeurig meet, volstaat. Alle energiecijfers

dienen te worden geregistreerd in watt (W). In tabel 9 worden de stappen van de OM-procedure

weergegeven.

Service/onderhoudsstanden (inclusief kleurkalibratie) hoeven in het algemeen niet te worden

opgenomen in de metingen. Iedere keer dat de procedure moet worden aangepast om dergelijke

standen uit te sluiten, moet dat worden vermeld.

Zoals reeds vermeld, moeten alle stroommetingen worden verricht in overeenstemming met

IEC 62301. Afhankelijk van de aard van de stand voorziet IEC 62301 in onmiddellijke stroom-

metingen, geaccumuleerde-stroommetingen om de vijf minuten of geaccumuleerde-stroommetingen

over een tijdsbestek dat lang genoeg is om cyclische verbruikspatronen behoorlijk te kunnen

vaststellen. Ongeacht de methoden moeten er uitsluitend energiewaarden worden gerapporteerd.

EU/US/Bijlage C/nl 185

More magazines by this user
Similar magazines