10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2. Bij opzegging van deze overeenkomst of wanneer deze niet wordt verlengd, stellen de

beheersinstanties alle deelnemers aan het programma die zij hebben geregistreerd, ervan in kennis

dat het gezamenlijke programma is beëindigd. Bovendien delen de beheersinstanties de deelnemers

aan het programma die zij hebben geregistreerd, mede dat elke beheersinstantie de etiketterings-

activiteiten kan voortzetten in het kader van twee afzonderlijke, eigen programma's. In dat geval

wordt bij het etiketteringsprogramma van de Europese Unie geen gebruik gemaakt van de

ENERGY STAR-merken. De Commissie zorgt ervoor dat zijzelf, de lidstaten van de Europese Unie

en alle door haar geregistreerde deelnemers aan het programma uiterlijk op de schriftelijk door de

beheersinstanties overeengekomen datum ophouden de ENERGY STAR-merken te gebruiken. De

in dit lid vervatte verplichtingen blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Gedaan te …, op …, in twee oorspronkelijke exemplaren.

Overeenkomstig het EU-recht wordt deze overeenkomst in de EU tevens opgesteld in de Bulgaarse,

de Deense, de Duitse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de

Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de

Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal.

EU/US/nl 21

More magazines by this user
Similar magazines