10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Stap Oorspronke-

lijke staat

Tabel 9

OM-procedure

1 Uitstand Sluit apparaat aan op meter. Schakel

Actie Gegevensopslag

apparaat in. Wacht tot apparaat Klaarstand

aangeeft.

2 Klaarstand Print, kopieer of scan één enkele afbeelding. —

3 Klaarstand Meet energie Klaarstand. Energie Klaarstand

4 Klaarstand Wacht verstekwaarde inschakelvertraging

tot Slaapstand.

EU/US/Bijlage C/nl 186


Tijd verstekwaarde

inschakelvertraging

Slaapstand

5 Slaapstand Meet energie Slaapstand. Energie Slaapstand

6 Slaapstand Wacht verstekwaarde inschakelvertraging

tot Auto-off.

Tijd verstekwaarde

inschakelvertraging

Auto-off

7 Auto-off Meet energie Auto-off-stand. Energie Auto-off

8 Uitstand Schakel apparaat handmatig uit. Wacht tot

apparaat is uitgeschakeld.

9 Uitstand Meet energie Uitstand Energie Uitstand

More magazines by this user
Similar magazines