10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Opmerkingen:

- Het is zinvol om voor aanvang van de test de verstekwaarden voor de inschakelvertraging van

het energiebeheer te controleren om er zeker van te zijn dat deze zijn zoals opgegeven door de

fabrikant.

- Stap 1 – Indien het apparaat geen klaar-indicator bezit, gebruik dan de tijd waarin het energie-

verbruik zich stabiliseert op het klaar-niveau, en noteer deze informatie bij de rapportage van

de testgegevens.

- Stappen 4 en 5 – Herhaal deze stappen bij producten met meer dan één slaapstand zo vaak als

nodig is om alle opeenvolgende slaapstanden vast te leggen en deze gegevens te rapporteren.

Doorgaans kennen grote kopieerapparaten en MFA's twee slaapstanden, die gebruik maken

van hoge-temperatuur-afdruktechnologieën. Negeer stap 4 en 5 bij producten zonder deze

stand.

- Stappen 4 en 6 – De verstekwaarden voor de inschakelvertraging dienen parallel te worden

gemeten, stapsgewijs vanaf het begin van stap 4. Bijvoorbeeld: een product dat zo is ingesteld

dat het na 15 minuten in de eerste slaapstand gaat en 30 minuten na de eerste slaapstand naar

een tweede slaapstand gaat, heeft een verstekwaarde van 15 minuten voor de eerste slaapstand

en een verstekwaarde van 45 minuten voor de tweede slaapstand.

- Stappen 6 en 7 – De meeste OM-producten zijn niet voorzien van een afzonderlijke auto-off-

stand. Negeer stap 6 en 7 bij producten zonder deze stand.

EU/US/Bijlage C/nl 187

More magazines by this user
Similar magazines