10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

- Stap 8 – Indien het apparaat niet is voorzien van een stroomschakelaar, wacht dan tot het naar

de laagste energiestand gaat en noteer deze informatie bij de rapportage van de testgegevens.

i) Aanvullende metingen voor producten met een digitale front-end (DFE)

Deze stap is alleen van toepassing op producten die over een DFE beschikken als omschreven in

punt A.32.

Indien de DFE over een afzonderlijk netvoedingssnoer beschikt, moet de energie van uitsluitend de

DFE gedurende vijf minuten worden gemeten, terwijl het apparaat in de klaarstand staat. Hierbij

maakt het niet uit of het snoer en de controleapparatuur intern of extern zijn aangebracht. Het

apparaat moet worden aangesloten op een netwerk als deze mogelijkheid aanwezig is.

Indien de DFE niet over een afzonderlijk netvoedingssnoer beschikt, geeft de fabrikant de vereiste

wisselstroom voor de DFE aan als het apparaat als geheel in de klaarstand staat. Doorgaans zal dit

gebeuren door onmiddellijk een vermogensmeting uit te voeren van de gelijkstroomtoevoer naar de

DFE en de stroomtoevoer te verhogen om het verlies in de energietoevoer te compenseren.

e) Referenties

IEC 62301:2005. Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power

(Huishoudelijke elektrische toepassingen – Meetmethode voor reservespanning)

EU/US/Bijlage C/nl 188

More magazines by this user
Similar magazines