10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Specificaties met betrekking tot het papier:

Voor alle TEC-tests en voor OM-tests waarbij papier moet worden gebruikt, dient de omvang en het

basisgewicht van het papier gangbaar te zijn op de beoogde markt, overeenkomstig de onderstaande

tabel.

Papier - Formaat en Gewicht

Markt Grootte Basisgewicht

Noord-Amerika/Taiwan: 8.5″ × 11″ 75 g/m 2

Europa/Australië/Nieuw-

Zeeland:

b) Testapparatuur

A4 80 g/m 2

Japan: A4 64 g/m 2

Het doel van de testprocedures is een nauwkeurige meting van het opgenomen reële vermogen 1 van

het product. Daarvoor is een meter nodig die de werkelijke effectieve waarde meet. De keuze is

groot, en de fabrikanten moeten met zorg een geschikt model uitkiezen. Bij de aanschaf van een

meter en bij de testopstelling moet op de volgende punten worden gelet.

1 Het reële vermogen wordt berekend aan de hand van stroom × spanning × arbeidsfactor en

wordt uitgedrukt in watt. Het schijnbaar vermogen is gedefinieerd als stroom × spanning en

wordt gewoonlijk uitgedrukt in VA (voltampère). De arbeidsfactor voor apparatuur met

geschakelde voedingen is altijd kleiner dan 1,0, zodat het reële vermogen altijd kleiner is dan

het schijnbare vermogen. Bij metingen van geaccumuleerde energie wordende vermogensmetingen

over een bepaalde periode bij elkaar opgeteld, en deze dienen dus ook te zijn

gebaseerd op metingen van het reële vermogen.

EU/US/Bijlage C/nl 191

More magazines by this user
Similar magazines