10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Frequentiebereik: Elektronische apparatuur met geschakelde voedingen veroorzaakt harmonischen

(oneven harmonischen tot en met de 21-ste orde). Om de gemeten waarde van het opgenomen

vermogen juist te meten, moeten deze harmonischen bij de vermogensmeting mee worden

gerekend. Het EPA beveelt fabrikanten aan wattmeters aan te schaffen met een frequentiebereik tot

ten minste 3 kHz. Hiermee worden de harmonischen tot en met de vijftigste orde gemeten, conform

IEC 555.

Resolutie: Voor rechtstreekse vermogensmetingen dient de resolutie van meetapparatuur te voldoen

aan de onderstaande eisen van IEC 62301:

Het instrument waarmee het vermogen wordt gemeten, moet een nauwkeurigheid hebben van:

- 0,01 W of meer voor vermogensmetingen van 10 W of minder;

- 0,1 W of meer voor vermogensmetingen tussen 10 W en 100 W;

- 1 W of meer voor vermogensmetingen van meer dan 100 W 1 .

1 IEC 62301 – Household Electrical Appliances – Measurement of Standby Power

(Huishoudelijke elektrische toepassingen – Meetmethode voor reservespanning) 2005.

EU/US/Bijlage C/nl 192

More magazines by this user
Similar magazines