10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

E. GEBRUIKERSINTERFACE

De fabrikanten wordt ten zeerste aanbevolen producten te ontwerpen in overeenstemming met

IEEE 1621: Standard for User Interface Elements in Power Control of Electronic Devices

Employed in Office/Consumer Environments (Norm voor gebruikersinterface-elementen in

stroombesparingsvoorzieningen van elektronische apparaten die worden gebruikt in kantoor-

/consumentenomgevingen). Deze norm is ontwikkeld om de stroombesparingsvoorzieningen op alle

elektronische apparaten consistenter en intuïtiever te maken. Voor nadere informatie over de

ontwikkeling van deze norm, zie http://eetd.lbl.gov/controls.

F. DATUM VAN INWERKINGTREDING

De datum vanaf welke de fabrikanten mogen beginnen met het kwalificeren van producten als

producten die voldoen aan de ENERGY STAR-richtsnoeren op grond van de huidige versie 1.1 van

de specificaties, wordt als de datum van inwerkingtreding van de overeenkomst genomen. Alle

eerder uitgevoerde overeenkomsten inzake grafische apparatuur die aan de ENERGY STAR-

richtsnoeren voldoet, zullen per 30 juni 2009 aflopen.

Kwalificeren en etiketteren van producten op grond van versie 1.1: de specificaties van versie 1.1

worden op 1 juli 2009 van kracht. Alle producten – met inbegrip van modellen die oorspronkelijk

waren gekwalificeerd op grond van de vorige specificaties voor grafische apparatuur – met een

fabricagedatum die ligt op of na 1 juli 2009 dienen te voldoen aan de nieuwe vereisten van

versie 1.1 om in aanmerking te komen voor het ENERGY STAR-logo (met inbegrip van extra

series van modellen die oorspronkelijk waren gekwalificeerd op grond van vorige specificaties).

De fabricagedatum is specifiek voor elke eenheid en is de datum (bv. maand en jaar) waarop een

eenheid geacht wordt volledig geassembleerd te zijn.

EU/US/Bijlage C/nl 194

More magazines by this user
Similar magazines