10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

) Hersteltijd: het EPA en de Europese Commissie zullen de oplopende en absolute hersteltijden

zoals die worden gerapporteerd door de partners die de TEC-procedure gebruiken, nauw-

lettend bekijken, evenals de door de partners ingediende documentatie met betrekking tot de

aanbevolen instellingen voor de verstekwaarde voor de inschakelvertraging. Het EPA en de

Europese Commissie zullen aanpassing van deze specificaties met betrekking tot de hersteltijd

in overweging nemen als mocht blijken dat de praktijken van fabrikanten ertoe leiden dat

gebruikers de energiebesparingsstanden uitschakelen.

c) OM-producten onder de TEC-procedure brengen: op basis van de ingediende testgegevens,

mogelijkheden voor grotere energiebesparingen, en technologische vooruitgang, kunnen het

EPA en de Europese Commissie deze specificaties op enig moment in de toekomst aanpassen

teneinde producten die momenteel onder de OM-procedure vallen onder de TEC-procedure te

brengen, met inbegrip van grootformaat- en kleinformaatproducten, alsmede producten die

gebruik maken van IJ-technologie.

d) Extra energie-effecten: het EPA en de Europese Commissie streven ernaar de consument

keuzes te bieden waardoor hij de uitstoot van broeikasgassen aanzienlijk kan terugdringen in

vergelijking met de klassieke alternatieven. Het EPA en de Europese Commissie zullen de

betrokken actoren om advies vragen over de methodes om de milieueffecten te documenteren

en te kwantificeren van het ontwerp, de productie en het vervoer van een product of de manier

waarop het gebruik van grondstoffen tot een product kan leiden met eenzelfde of zelfs kleiner

effect op de uitstoot van broeikasgassen als producten die op basis van uitsluitend de uitstoot

van broeikasgassen door energieverbruik in aanmerking komen voor het ENERGY STAR-

label. Wij onderzoeken manieren om deze aspecten aan te pakken en zullen de vastgestelde

specificaties eventueel aanpassen indien wij over voldoende elementen beschikken. Het EPA

en de Europese Commissie zullen bij elke herziening nauw samenwerken met de betrokken

actoren en erop toezien dat de herziening de grondbeginselen van het ENERGY STAR-

programma niet in het gedrang brengt.

EU/US/Bijlage C/nl 196

More magazines by this user
Similar magazines