10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

e) Rapportage van gegevens bij 230V: wanneer producten op verschillende markten worden

aangeboden, waaronder een 230V-markt, kunnen het EPA en de Europese Commissie

besluiten dat testresultaten bij 230V volstaan en worden erkend voor de overige markten.

Deze suggestie is gebaseerd op de vaststelling dat wanneer een product aan de 230V-

specificaties voldoet, het automatische ook voldoet aan de normen bij lagere voltages.

f) Uitbreiding van de duplexingvereisten: het EPA en de Commissie zouden de aanwezigheid

van duplexing op de bestaande producten kunnen herzien en onderzoeken hoe de facultatieve

eisen kunnen worden aangescherpt. Een herziening van de duplexingvereiste om een groter

duplexingbereik te verzekeren zou tot een daling van het papierverbruik kunnen leiden.

Gebleken is immers dat het papierverbruik het grootste levenscycluseffect van een printer is.

g) Herziening van de TEC-procedure: het EPA en de Europese Commissie kunnen de TEC-

testmethode herzien om de gebruiksaannames transparanter te maken of eisen toe te voegen

aan de specificatie dat het stroomverbruik wordt gemeten en geregistreerd in verschillende

standen zodat de waarden representatief zijn voor het werkelijke gebruikspatroon.

h) Vermogenstoestand: het EPA en de Europese Commissie kunnen een herziening van de

definitie van bepaalde vermogenstermen overwegen (bijvoorbeeld stand-by) of nieuwe

stroombeheermodi (bijvoorbeeld: een weekendslaapstand) toevoegen teneinde te blijven

voldoen aan de internationale criteria en een zo groot mogelijke energiebesparing te bereiken

voor grafische apparatuur.

_______________

EU/US/Bijlage C/nl 197

More magazines by this user
Similar magazines