10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

EU/US/Bijlage B/nl 1

BIJLAGE B

RICHTSNOEREN VOOR HET CORRECTE GEBRUIK VAN DE ENERGY STAR-NAAM

EN HET GEMEENSCHAPPELIJK LOGO

De ENERGY STAR-naam en het gemeenschappelijk logo zijn merken van het U.S. EPA. De naam

en het gemeenschappelijk logo mogen derhalve alleen worden gebruikt overeenkomstig de onder-

staande richtsnoeren en de partnerschapsovereenkomst of het registratieformulier van de Europese

Commissie die/dat is ondertekend door de deelnemers aan het ENERGY STAR-etiketterings-

programma. Deze richtsnoeren moeten worden verstrekt aan degenen die in uw opdracht verant-

woordelijk zijn voor de ontwikkeling van ENERGY STAR-materiaal.

Het U.S. EPA en de Europese Commissie, op het grondgebied van de lidstaten van de Europese

Unie, zien erop toe dat de ENERGY STAR-naam en het gemeenschappelijk logo correct worden

gebruikt. Dit houdt in dat het gebruik van de merken op de markt wordt bewaakt en dat rechtstreeks

contact wordt opgenomen met organisaties die deze op ongeoorloofde wijze of zonder toestemming

gebruiken. Misbruik van de merken kan ertoe leiden dat het lidmaatschap van deelnemers aan het

ENERGY STAR-etiketteringsprogramma wordt beëindigd en in de VS geïmporteerde goederen

waarbij een ongeoorloofd gebruik van de merken wordt gemaakt kunnen door de douane van de VS

in beslag worden genomen.

More magazines by this user
Similar magazines