10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Algemene richtsnoeren

Het ENERGY STAR-programma is een partnerschap tussen bedrijven en organisaties aan de ene

kant en de federale regering van de Verenigde Staten of de Europese Unie aan de andere kant. In

het kader van dit partnerschap mogen bedrijven en organisaties de ENERGY STAR-naam en het

gemeenschappelijk logo gebruiken als onderdeel van hun energie-efficiëntie- en milieuactiviteiten.

Organisaties moeten een overeenkomst sluiten met een beheersinstantie - het Environmental

Protection Agency voor de VS of de Europese Commissie voor de EU - als zij de merken waarin dit

document voorziet, willen gebruiken. Wijzigingen aan deze merken zijn niet toegestaan, aangezien

wijzigingen bij bedrijven en consumenten verwarring zouden kunnen zaaien over de bron van het

ENERGY STAR-programma en zij de waarde van het programma voor iedereen zouden

verminderen.

Organisaties die deze merken gebruiken, moeten zich aan de onderstaande algemene richtsnoeren

houden:

1. De ENERGY STAR-naam en het gemeenschappelijk logo mogen nooit op een wijze worden

gebruikt die goedkeuring van een bedrijf, zijn producten of zijn diensten suggereert. Het

gemeenschappelijk logo en de ENERGY STAR-naam mogen evenmin in een bedrijfsnaam of

bedrijfslogo, productnaam, dienstennaam, domeinnaam of titel van een website worden

gebruikt. Ook mag het gemeenschappelijk logo, de ENERGY STAR-naam of een vergelijk-

baar merk niet als handelsmerk of als onderdeel van een handelsmerk worden aangevraagd

door een andere entiteit dan het U.S. EPA.

EU/US/Bijlage B/nl 2

More magazines by this user
Similar magazines