10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Weergave van het gemeenschappelijk logo

Het U.S. EPA heeft dit merk zo ontworpen dat de visuele indruk van het merk, het contrast en de

leesbaarheid maximaal zijn. Om de leesbaarheid van het symbool te vergroten, bestaat het merk uit

een blok met het ENERGY STAR-symbool met direct daaronder een apart blok met daarin de

ENERGY STAR-naam. De twee blokken worden gescheiden door een witte lijn van gelijke dikte

als de boog in het symbool. Het merk wordt bovendien omgeven door een witte rand die eveneens

van gelijke dikte is als de boog in het symbool.

Lege ruimte

Het U.S. EPA en de Commissie van de EU eisen dat het merk te allen tijde wordt omgeven door

een lege ruimte van 0,333 (1/3) keer de hoogte van het grafische vak in het merk. In deze ruimte

mogen geen andere grafische elementen, zoals tekst en afbeeldingen, worden weergegeven. Het

U.S. EPA en de Commissie van de EU schrijven deze lege ruimte voor omdat het gemeen-

schappelijk logo vaak op materialen wordt aangebracht waarop complexe afbeeldingen voorkomen,

zoals andere merken, grafische figuren en tekst.

Minimummaten

Het merk mag in andere afmetingen worden weergegeven, maar de onderlinge verhoudingen

moeten worden gehandhaafd. We bevelen aan het merk voor de leesbaarheid in drukwerk weer te

geven met een breedte van niet minder dan 0,375 inch (3/8 inch of 9,5 mm). De letters in het merk

moeten leesbaar blijven wanneer het merk op het web wordt weergegeven.

EU/US/Bijlage B/nl 5

More magazines by this user
Similar magazines