10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

1. Definities

GEMEENSCHAPPELIJKE SPECIFICATIES

I. COMPUTERSPECIFICATIES

EU/US/Bijlage C/nl 1

BIJLAGE C

A. Computer: een apparaat dat logische bewerkingen verricht en gegevens verwerkt. Computers

bestaan ten minste uit: 1) een centrale verwerkingseenheid (CPU) die bewerkingen verricht;

2) invoerapparaten voor de gebruiker, zoals een toetsenbord, muis, digitizer of game

controller; en 3) een computerbeeldscherm voor de uitvoer van informatie. Met het oog op de

toepassing van deze specificaties worden onder computers zowel vaste als draagbare

eenheden verstaan, zoals desktopcomputers, geïntegreerde desktopcomputers, notebook-

computers, kleinschalige servers, thin clients en werkstations. Computers moeten gebruik

kunnen maken van invoerapparaten en computerbeeldschermen als bepaald onder boven-

staande punten 2) en 3), maar computersystemen hoeven deze apparaten bij levering niet te

omvatten om aan deze definitie te voldoen.

More magazines by this user
Similar magazines