10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

f) Deze specificatie geldt niet voor computerservers als gedefinieerd in de specificatie

voor computerservers van ENERGY STAR versie 1.0. Kleinschalige servers die onder

deze specificatie vallen, zijn beperkt tot computers die op de markt worden gebracht

voor bewerkingen zonder gegevenscentra (thuis en kleine kantoren).

H. Geïntegreerde desktopcomputer: een desktopsysteem waarbij computer en beeldscherm één

eenheid vormen, met één kabel voor de netvoeding. Geïntegreerde desktopcomputers bestaan

in twee vormen: 1) een systeem waarbij beeldscherm en computer fysiek in één eenheid zijn

ondergebracht; of 2) een systeem dat als één eenheid wordt gepresenteerd, met een apart

beeldscherm dat met een gelijkstroomsnoer op de hoofdbehuizing is aangesloten en waarbij

de computer en het beeldscherm stroom krijgen uit één voeding. Kenmerkend voor deze

subcategorie van desktopcomputers is dat geïntegreerde desktopcomputers dezelfde functies

bieden als desktopsystemen.

I. Thin client: een computer met een onafhankelijke stroomtoevoer die afhankelijk is van een

verbinding met een computer op afstand voor de primaire functionaliteit. De belangrijkste

computerfuncties (bijvoorbeeld het uitvoeren van programma's, gegevensopslag, interactie

met andere internetbronnen enz.) gebeurt via de computer op afstand. Thin clients die onder

deze specificatie vallen zijn beperkt tot apparaten waarbij geen vaste schijf is geïntegreerd in

de computer. De hoofdeenheid van een thin client die onder deze specificatie valt, is bedoeld

voor plaatsing op een permanente locatie (bijvoorbeeld op een bureau) en is niet ontworpen

met het oog op draagbaarheid.

EU/US/Bijlage C/nl 5

More magazines by this user
Similar magazines