10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Operationele modi

L. Uitstand: de toestand met het laagste stroomverbruik die niet door de gebruiker kan worden

uitgeschakeld (beïnvloed) en die voor onbepaalde tijd kan blijven bestaan wanneer een

apparaat op netstroom is aangesloten en volgens de aanwijzingen van de fabrikant wordt

gebruikt. Voor systemen waar ACPI-normen van toepassing zijn, komt de uitstand overeen

met stand ACPI System Level S5.

M. Slaapstand: een stand met laag energieverbruik waarnaar de computer na een periode van

inactiviteit automatisch kan overschakelen, of die manueel wordt ingeschakeld. Een computer

met een slaapstandfunctie kan snel "ontwaken" in reactie op instructies van netwerk-

verbindingen of gebruikersinterfaceapparaten met een latentie van ≤ 5 seconden vanaf de

initiatie van de activerende gebeurtenis totdat het systeem volledig bruikbaar is, inclusief de

weergave van het beeldscherm. Voor systemen waar ACPI-normen van toepassing zijn, komt

de slaapstand gewoonlijk overeen met stand ACPI System Level S3 (suspend to RAM).

N. Onbelaste stand: de stand waarin het besturingssysteem en de andere software volledig is

geladen, een gebruikersprofiel is gemaakt, de computer niet in de slaapstand staat, en de

activiteit beperkt is tot de basistoepassingen die het systeem bij verstek start.

EU/US/Bijlage C/nl 8

More magazines by this user
Similar magazines