10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

O. Actieve werkstand: stand waarin de computer nuttig werk doet als reactie op a) eerdere of

gelijktijdige gebruikersinvoer of b) eerdere of gelijktijdige instructies via het netwerk. Deze

stand omvat actieve verwerking, het zoeken van gegevens in de opslag, het geheugen of de

cache, inclusief de tijd van de onbelaste stand wanneer op verdere gebruikersinvoer wordt

gewacht en voordat de computer naar de standen met een laag energieverbruik gaat.

P. Procedure voor het meten van het typische energieverbruik (TEC-procedure — TEC: Typical

Energy Consumption): een methode voor het testen en vergelijken van de energieprestaties

van computers die zich concentreert op het typische stroomverbruik van een product tijdens

normaal bedrijf gedurende een representatieve tijdsperiode. Voor desktops en notebooks is het

belangrijkste criterium van de TEC-procedure een waarde voor het typische jaarlijkse stroom-

verbruik, gemeten in kilowattuur (kWh), waarbij gebruik wordt gemaakt van metingen van

gemiddelde stroomniveaus voor de bedrijfsstand, afgezet tegen een aangenomen typisch

verbruiksmodel (bedrijfscyclus). Voor werkstations zijn de vereisten gebaseerd op een TEC-

stroomwaarde die is berekend vanuit de stroomniveaus van de bedrijfsstand, het maximaal

vermogen en een aangenomen bedrijfscyclus.

etwerken en energiebeheer

Q. Netwerkinterface: de onderdelen (apparatuur en programmatuur) met als belangrijkste functie

het de computer mogelijk te maken via een of meer netwerktechnologieën te communiceren.

Voorbeelden van netwerkinterfaces zijn IEEE 802.3 (Ethernet) en IEEE 802.11 (Wi-Fi).

EU/US/Bijlage C/nl 9

More magazines by this user
Similar magazines