10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

R. Activerende gebeurtenis: een van de gebruiker uitgaande, geplande of externe gebeurtenis of

stimulus die maakt dat de computer van de slaap- of uitstand overschakelt naar de actieve

werkstand. Voorbeelden van activerende gebeurtenissen zijn: een beweging van de muis,

toetsenbordactiviteit, controllerinvoer, realtimeklokgebeurtenis of een druk op een knop op de

behuizing, en in het geval van externe gebeurtenissen een via een afstandsbediening, netwerk,

modem enz. gegeven stimulus.

S. Wake On LAN (WOL): een functie waardoor de computer door een verzoek van het netwerk

via Ethernet kan worden geactiveerd vanuit de slaap- of de uitstand.

T. Volledig actieve netwerkverbinding: de aanwezigheid van de computer in het netwerk wordt

gehandhaafd wanneer deze zich in de slaapstand bevindt, en de computer ontwaakt wanneer

verdere verwerking is vereist (inclusief incidentele verwerking die is vereist om de aanwezig-

heid in het netwerk te handhaven). Het handhaven van de aanwezigheid in het netwerk kan

het verkrijgen en/of verdedigen van een toegewezen interface of netwerkadres inhouden,

reagerend op verzoeken van andere nodes in het netwerk, of het handhaven van bestaande

netwerkverbindingen, dit alles terwijl de computer in de slaapstand staat. Op deze wijze wordt

de aanwezigheid van de computer en de netwerkdiensten en toepassingen ervan gehandhaafd

terwijl de computer in de slaapstand staat. Dit is gunstig vanuit het netwerk bekeken, want een

computer in de slaapstand met een volledig actieve netwerkverbinding is functioneel gezien

gelijk aan een computer in onbelaste stand met betrekking tot gemeenschappelijke toepas-

singen en verbruiksmodellen. Een volledig actieve netwerkverbinding in slaapstand is niet

beperkt tot een specifieke reeks protocollen, maar kan toepassingen omvatten die na de eerste

installatie zijn geïnstalleerd.

EU/US/Bijlage C/nl 10

More magazines by this user
Similar magazines