10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2. IN AANMERKING KOMENDE PRODUCTEN

Om aan de ENERGY STAR-richtsnoeren te voldoen, moeten computers beantwoorden aan de

definitie van een computer, alsmede aan een van de definities van de soorten producten in punt 1

hierboven. De hiernavolgende tabel bevat een lijst van soorten computers die al dan niet voldoen

aan de ENERGY STAR-richtsnoeren.

Producten waarop de specificaties van

versie 5.0 van toepassing zijn

• Desktopcomputers

• Geïntegreerde desktopcomputers

• Notebookcomputers

• Werkstations

• Kleinschalige servers

• Thin clients

Producten waarop de specificaties van

versie 5.0 niet van toepassing zijn

• Computerservers (als gedefinieerd

EU/US/Bijlage C/nl 12

in de specificatie van computer-

servers in versie 1.0)

• Palmtopcomputers, PDA's en

smartphones

3. CRITERIA INZAKE ENERGIE-EFFICIËNTIE EN ENERGIEBEHEER

Om aan de ENERGY STAR-richtsnoeren te voldoen, moeten computers beantwoorden aan de

hiernavolgende normen. De datum van inwerkingtreding voor versie 5.0 wordt behandeld in punt 5

van deze specificaties.

More magazines by this user
Similar magazines