10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

ARTIKEL I

Algemene beginselen

1. Een gemeenschappelijk pakket specificaties inzake energie-efficiëntie en een gemeen-

schappelijk logo worden door de partijen gebruikt met het doel samenhangende doelstellingen voor

de fabrikanten vast te stellen, zodat hun individuele inspanningen een maximaal effect sorteren op

het aanbod van en de vraag naar de betrokken producttypes.

2. De partijen maken gebruik van het gemeenschappelijk logo voor het aanduiden van de

overeenkomstig bijlage C goedgekeurde energie-efficiënte producttypes.

3. De partijen dragen er zorg voor dat de gemeenschappelijke specificaties een aansporing

vormen voor voortdurende verbetering van de efficiëntie, waarbij rekening wordt gehouden met de

meest geavanceerde technische praktijken op de markt.

4. De gemeenschappelijke specificaties zijn zo gekozen dat niet meer dan de op energie-

efficiëntiegebied beste 25 procent van de modellen waarvoor op het moment van vaststelling van de

specificaties gegevens beschikbaar zijn, eraan voldoen als ook met de overige elementen rekening

wordt gehouden.

5. De partijen dragen er zorg voor dat de consumenten aan de hand van het etiket efficiënte

producten op de markt kunnen identificeren.

EU/US/nl 4

More magazines by this user
Similar magazines