10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

Standaard energieverbruik - TEC (desktop- en notebookproductcategorieën):

Onderstaande tabellen bevatten de vereiste TEC-niveaus voor de specificatie van 5.0. Tabel 1

hieronder bevat de TEC-normen voor versie 5.0, terwijl tabel 2 wegingen bevat voor elke

bedrijfsstand per producttype. Het TEC wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

ETEC = (8760/1000) · (Puit · Tuit + Pslaap · Tslaap + Ponbelast · Tonbelast), waarbij Px alle vermogens-

waarden in watt zijn, alle Tx tijdwaarden in jaarpercentages zijn en het TEC ETEC wordt

uitgedrukt in eenheden van kWh en staat voor het jaarlijkse energieverbruik op basis van de

standwegingen in tabel 2.

EU/US/Bijlage C/nl 17

More magazines by this user
Similar magazines