10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

2) Niveaus voor werkstations

PTEC (werkstationproductcategorie):

Onderstaande tabellen bevatten de vereiste PTEC-niveaus voor de specificatie van 5.0. Tabel 3

hieronder bevat de PTEC-norm voor versie 5.0, terwijl tabel 4 wegingen bevat voor elke bedrijfs-

stand. PTEC wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:

PTEC = 0,35 · Puit + 0,10 · Pslaap + 0,55 · Ponbelast

waarbij Px alle vermogenswaarden in watt zijn.

Tuit

Tslaap

Tonbelast

Tabel 3: PTEC-norm - Werkstations

PTEC ≤ 0,28 · [Pmax + (# HDD · 5)]

Tabel 4: Bedrijfsstandweging- Werkstations

EU/US/Bijlage C/nl 20

35%

10%

55%

Opmerking: wegingen zijn opgenomen in de bovenstaande

PTEC-formule

More magazines by this user
Similar magazines