10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

register.consilium.europa.eu

10193/12 JVS/lg DG E 2 RAAD VA DE EUROPESE U IE ... - Europa

C. Normen voor energiebeheer

Producten moeten voldoen aan de normen voor energiebeheer zoals aangegeven in tabel 8

hieronder, en moeten worden getest zoals ze worden geleverd.

Vereiste

volgens

specificatie

Slaapstand

Slaapstand

beeldscherm

Tabel 8: Normen voor energiebeheer

Normen bij levering

De slaapstand is bij levering zo

ingesteld dat deze binnen een

periode van 30 minuten van

inactiviteit van de gebruiker wordt

geactiveerd. Bij de overgang naar

slaap- of uitstand dienen computers

de snelheid van eventueel actieve

1 Gb/s Ethernetnetwerkverbindingen

te verminderen.

De slaapstand van het beeldscherm is

bij levering zo ingesteld dat deze

binnen een periode van 15 minuten

van inactiviteit van de gebruiker

wordt geactiveerd.

EU/US/Bijlage C/nl 24

Geldig voor

Desktopcomputers √

Geïntegreerde

desktopcomputers


Notebookcomputers √

Werkstations √

Kleinschalige servers

Thin Clients

Desktopcomputers √

Geïntegreerde

desktopcomputers


Notebookcomputers √

Werkstations √

Kleinschalige servers (indien

met computerbeeldscherm)


Thin Clients √

More magazines by this user
Similar magazines